Rozvoj a životní prostředí
v souladu

INTEGRA Group sdružuje společnosti zaměřené na ochranu životního prostředí

Poslání

Od roku 2006 působíme celosvětově a specializujeme se na ochranu životního prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Klíčovou součástí naší práce je plánování adaptací na změnu klimatu. Svým klientům pomáháme prostřednictvím poradenství, návrhu a implementace projektů, zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí a pěstování dovedností k tomu potřebných.

Úzká spolupráce našich členů nám umožňuje využít rozmanitou síť expertů a dosáhnout kvalitních výsledků pro jakýkoliv projekt, kterého se účastníme.

Společenská odpovědnost

Členové INTEGRA Group jsou pomáhají jak životnímu prostředí, tak společnosti. Proto pravidelně podporují několik partnerů, nezi něž patří Charita České republiky a Fórum ochrany přírody.

Rádi byste nás kontaktovali? Napište nám email