Rozvoj a životní prostředí
v souladu

INTEGRA Group sdružuje společnosti zaměřené na ochranu životního prostředí.

Poslání

Od roku 2014 působíme celosvětově a specializujeme se na ochranu životního prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Klíčovou součástí naší práce je plánování opatření pro přizpůsobení se změně klimatu. Svým klientům pomáháme prostřednictvím poradenství, rozvoje projektů, zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí a pěstování dovedností k ní potřebných.

Úzká spolupráce našich členů nám umožňuje využít rozmanitou síť expertů a dosáhnout kvalitních výsledků pro jakýkoliv projekt, kterého se účastníme.

Společenská odpovědnost

Členové INTEGRA Group jsou oddaní pomoci jak životnímu prostředí, tak společnosti. Proto pravidelně podporujeme několik partnerů, nezi něž patří Charita České republiky a Fórum ochrany přírody.

Výroční zprávy

Budou zveřejněny v roce 2021

Rádi byste nás kontaktovali? Napište nám email